Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i potkrepljujućih finansijskih i drugih evidencija i informacija, sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima, koji su predmet ispitivanja. Ispitivanje podataka i izražavanje mišljenja se izvršava u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, koji su, u skladu sa domaćim propisima o reviziji prihvaćeni kao domaći profesionalni standardi.

U skladu sa navedenim, u revizorske usluge spada:
• statutarna revizija i revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
• revizija poslovanja
• revizija projekata
• angažovanje na pregledu finansijskih izveštaja
• angažovanja na osnovu kojeg se pruža uveravanje o usaglašenosti sa odredbama ugovora
• angažovanje na pregledu i kompilaciji projektovanih finansijskih informacija
• angažovanje na obavljanju ugovorenih postupaka, koje između ostalog obuhvata izdavanje izveštaja o nalazima činjeničnog stanja
• pregled adekvatnosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola
• ostale usluge u okviru poslova srodnih reviziji.