Zahvaljujuci veštinama i strucnošcu svojih zaposlenih, Rosh Audit nudi objektivnui kvalitetnu uslugu, kao i pracenje poslovnih procesa s ciljem unapredenja poslovanja i uvecanja vrednosti kompanije.
Usluge finansijskog konsaltinga koje pruža Rosh Audit omogucavaju vam da uspešno pribavljate, investirate i koristite raspoložive izvore finansija u cilju povecanja poslovnih performansi preduzeca.

Finansijski deo vašeg biznisa bice siguran i razvojno orjentisan zahvaljujuci uslugama koje nudimo:
• usluge iz oblasti procene vrednosti kapitala
• usluge procene vrednosti uluga u novcu kao i nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, u cilju vrednovanja po fer vrednosti u skladu sa zahtevima datim u Medunarodnim racunovodstvenim standardima
• usluge procene tržišne vrednosti akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
• izrada due diligence
• izrada investicionih studija
• analiza boniteta
• projektovanje finansijskih i cash flow izveštaja
• izrada programa privatizacije
• konsultacije u procesu privatizacije i restrukturiranja
• izrada biznis planova
• ostale usluge iz oblasti finansijskog konsaltinga