Marina Gojković je ekonomista, sa diplomom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i ovlašćeni revizor sa licencom, u kontinuitetu od 1996. godine do danas (Licenca SMF od 1996. do 2007. godine; Licenca Komore ovlašćenih revizora od 2007. do 2013. godine; Licenca MF od 2013. do danas). Govori engleski jezik, služi se nemačkim i slovenačkim jezikom.
Više od tri decenije obavlja najsloženije poslove revizije, rukovodeći obavljanjem revizija finansijskih izveštaja kod domaćih i stranih klijenata iz svih bitnih privrednih oblasti, uključujući i složene sisteme i banke. U istom periodu rukovodi i multifunkcionalnim projektima koji zahtevaju kombinaciju revizorskih i drugih savetodavnih znanja, koji pomažu klijentima da unaprede poslovanje, izvrše spajanja, akvizicije. Među kijentima su: Goša FOM a.d. Smederevska Palanka, Tuš Grupa Slovenija, Kruna-Komerc d.o.o. Beograd, Morava d.o.o. Kragujevac, Milšped d.o.o. Beograd, SIMPO a.d. Vranje, FAP Korporacija a.d. Priboj, Niška mlekara a.d. Niš, Kikindski mlin a.d. Kikinda, Opticus d.o.o. Beograd, Tipoplastika d.o.o. Gornji Milanovac, CMEK Beograd, Clyde and Co. London, Indecon Consulting Berlin, Grampet SA Bukurešt, MonteCargo a.d. Podgorica.

Rukovodi i revizijama utroška sredstava obezbeđenih donacijama Japana, DFID, EU, EC i drugih stranih i domaćih donatora. Obavlja i procene vrednosti akcija koje nemaju tržišnu vrednost realizovanu trgovanjem na Beogradskoj berzi.

Kontakt: 063 384 903, marina.gojkovic@gmail.com, m.gojkovic@roshaudit.com