Jelena Milosavljević je Diplomirani Master ekonomista, poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, risk managamenta, due diilligence, revizije projekata.

Revizorsku karijeru je započela 2009. godine u Preduzeću za računovodstvene, revizorske i poreske usluge gde je radila kao revizor u reviziji mnogih kompanija. Neke od njih su: JP Pošta Srbije, JP Jugoimport SDPR, Infrastruktura Železnice Srbije a.d., NID Kompanija “Novosti” a.d. Beograd, Frikom d.o.o. Beograd, Dijamant a.d. Zrenjanin, ABC, Idea Beograd, Mg Mivela d.o.o. Beograd, Nova Sloga d.o.o. Trstenik, HIP Petrohemija Pančevo. Od 2017. godine Jelena se pridružuje Preduzeću za računovodstvene, revizorske i poreske usluge ROSH Audit d.o.o. Beograd gde rukovodi timom za reviziju većeg broja društava.

Poseduje odlično poznavanje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih revizorskih standarda, Međunarodnog računovodstvenog standarda za mala i srednja preduzeća, Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji.

Kontakt: 060 348 9009, jelena.milosavljevic@roshaudit.com,