Vladimir Jovanović ima značajno iskustvo u obavljanju poslova revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja. Profesionalni portfolio u reviziji uključuje angažovanje sa fokusom na oblasti: proizvodnje, trgovine na veliko i malo, transporta, građevinarstva, inženjeringa i drugih delatnosti. Stekao je veliko iskustvo u revizijima konsolidovanih završnih računa budžeta opština i gradova u Republici Srbiji. Poseduje iskustvo u revizijama projekata finansiranih od strane domaćih i inostranih donatora i u revizijama ispunjenosti uslova iz ugovora o privatizaciji.
 
Pre osnivanja Rosh Audit-a više od deset godina bio je angažovan u oblasti revizije, na poslovima rukovodioca revizije i šefa tima, na najzahtevnijim revizorskim angažmanima i pružanju savetodavnih usluga klijentima u zemlji i inostranstvu. Vladimir ima značajno iskustvo na izradi složenih studija o transfernim cenama.

Vladimir je diplomirani ekonomista. Takođe, na Pravnom fakultetu u Beogradu uspešno je pohađao studije za inovaciju znanja u oblasti transfernih cena.

Kontakt: 060 348 9000, office@roshaudit.com,