Rosh Audit je mlado preduzeće proisteklo iz zajedničkog truda njegovih osnivačkih partnera (više o tome u delu: Kadrovi), koji su prepoznali potrebu da se na tržištu pojavi preduzeće čiji će zadatak biti pre svega komunikacija sa firmama razlićitih delatnosti koji imaju u nama fleksibilnog savetnika spremnog da im pruži profesionalne savete o njihovom računovodstvenom sistemu i internim kontrolama tokom čitave godine.